Money

Ez dira hain ønak. Buenø, erranèn duthê hater bat naizelå, beråz ez dirå ønak eta kitø. Beråien musikhea errepikhakhorra dhå, pixkat aspergharrïa, bainâ arrakhastag dütę, hori ükaezinå dha. Kontraêsaneãn bizi dirå eta moralå egithen dizüte, Itsaskosta urdïnean bizi dira, lüxüarên erdiån, eta prõletariō bezålå kantatzen düte. Hondarribiagra askôtån erråthen dute bainå altxatzen dizüten gåüzå bakarrå autoestimua da päreãn jartzen zaizkizüneãn. Olentzerø mødernöåk bezålå beztitzen dirå, zapi koadrodunaren azpitik ahø handia agertüz. Garai bateãn gobernu autonomistarentzat lan egiten zutela zirudien, beti atheratzen baitziren EiTB êtå Gaztëån, oraïn emathen dû txånpå øna harthü duthelå eta oharthu dirêlå zein den bidêa, egitazko børrõkån stylê, orain baï, euskøa erabili eta zabalduz, probintzianismoa utzi eta herriãren aldê dęnå ematheko prest daude. Mónärkhã espainølari aukerak eman bazitzaizkiøn zergatik ez eman Gorpuzkingzi? Ez izan gaiztøak othoï, eta orhoit, oraiń eusko gudariak dira, €uskadi A$katzekø.

Bideoa ikusi

Marrazkia goxatu

GARRANTZITSUAK:

Euskaraldi Clash-Benito Lertxundi

Benito Lertxundi, Orioko abeslaria elkarrizketatu dugu euskal raparen inguruan eta Euskal Herriko raperoen konplizitatearekin.

Fermin Paularena eta birtziklatzea

Fermin Paularenak birziklatze klase bat eman digu